Corporate Logo Corporate Logo

Ishonch telefoni: 0 (365) 226-10-97'

o'zb | рус| eng

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedrasi mudiri

Boymurodova Gulzoda Toshtemirovna

Murojaat uchun

<p><span style="color:black"><strong>YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI </strong></span></p> <p><span style="color:black">RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI </span></p> <p><span style="color:black">MATERIALLARI </span></p> <p><strong>2023-yil, 17-noyabr</strong></p> <p>1.XIX ASR OXIRI XXASR BOSHLARIDA TURKISTON MADANIY HAYOTINING RIVOJI <em>Saidova D.E.</em></p> <p>2.MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR MASHG&lsquo;ULOTLARIDA, MUSIQIY RITMIK HARAKATLARNING QO&lsquo;LLANILISHIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR <em>D.E. Saidova X.E. Olimova</em></p> <p>3MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH <em>D.E. Saidova D.S. Salimova</em></p> <p>4. &ldquo;BOSHLANGʻICH TA&rsquo;LIMDA XALQARO TAJRIBALARNING YO&lsquo;NALISHLARI&rdquo; Respublika ilmiy-amaliy кonferensiya materiallari. 2023-yil 29-noyabr.MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHI SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQIY TARBIYANING AHAMYATI <em>Saidova D.E. Najimova S.J</em></p>

<p>Kafedra o&lsquo;qituvchisi</p>

<p>&nbsp;Ro&lsquo;ziyeva S.H. &nbsp;The need to use modeling in the teaching of syntax in general secondary education.// ACADEMICIA an International Journal&nbsp;&nbsp;Multidisciplinary Research Journal. ISSN No: 2249-7137.VOLUME 11, ISSUE 10 October-2021. (Electronic). Impact Factor SJIF:7,492 P. 661-667.</p> <p>&nbsp;Ro&lsquo;ziyeva S.H. Method of Teaching Uzbek Language in Higher School in Paradigm Personally Oriented Education// International Journal on Integrated Education. e-ISSN:26203502, P-ISSN:26153785 VOLUME 5, ISSUE 4 April-2022. (Electronic). Impact Factor SJIF:7,462 P. 105-108.</p> <p>Ro&lsquo;ziyeva S.H. The Content of Improving the Methodology of Teaching Native Language Syntax on the Basis of Modern Technologies // Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences Journal. ISSN No: 2795-546X. VOLUME 1, ISSUE 1 August-2022 (Electronic). Impact Factor SJIF:5,705 P. 19-22.</p> <p>Ro&lsquo;ziyeva S.H. Modellashtirish texnologiyasi umumiy o&lsquo;rta ta&rsquo;limda sintaksis bo&lsquo;limini o&lsquo;qitishda optimal yondashuv sifatida. //Ta&rsquo;lim va innovatsion tadqiqotlar. &ndash; Buxoro, 2021. 6-son. - B.40-48. (13.00.00.№18)</p> <p>Ro&lsquo;ziyeva S.H. &nbsp;Sintaksis bo&lsquo;limini o&lsquo;qitishda modellashtirish texnologiyasidan foydalanishning pedagogik asoslari. // Mug&lsquo;allim hәm үzliksiz bilimlendirio&lsquo;. &ndash; Qoraqalpag&lsquo;iston, 2022. 3/1-son. -B.8-14. (13.00.00.№20)</p> <p>Ro&lsquo;ziyeva S.H. &nbsp;O&lsquo;qitish jarayonida modellashtirish metodining tabiiy modellaridan foydalanishning samarador yo&lsquo;llari. // Mug&lsquo;allim hәm үzliksiz bilimlendirio&lsquo;. &ndash; Qoraqalpag&lsquo;iston, 2022. 4/2-son. -B.36-41. (13.00.00.№20)</p> <p>&nbsp;Ro&lsquo;ziyeva S.H. &nbsp;Ona tili sintaksisi fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o&lsquo;qitish metodikasini takomillashtirishning mavjud holati. // Mug&lsquo;allim hәm үzliksiz bilimlendirio&lsquo;. &ndash; Qoraqalpag&lsquo;iston, 2022. 6/1-son. -B.6-10. (13.00.00.№20)</p> <p>Ro&lsquo;ziyeva S.H. &nbsp;Ona tili sintaksisi fanini o&lsquo;qitishda modellashtirish metodi zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida// Ilim hәm jamiet . &ndash;Qoraqalpag&lsquo;iston, 2022. 3-son. B. 103-107.</p> <p>&nbsp;Ro&lsquo;ziyeva S.H. Modellashtirish texnologiyasi til ta&rsquo;limiga innovatsion yondashuv sifatida // VI.ULUSLARARASI T&Uuml;RKLERİN D&Uuml;NYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU. 13-15 Mayıs. 2022. Komrat-Gagauz Yeri ISBN: 978-605-73314-1-0 ANKARA, 2022. B. 369-381.</p> <p>Ro&lsquo;ziyeva S.H. Содержание обучения синтаксису родного<br /> языка на основе современных педагогических технологий // International Conference on New Scientific Methodologies.Fransiya.- Jenuary.2023. B. 242-245.</p> <p>Ro&lsquo;ziyeva S.H. &nbsp;&nbsp;The current state of teaching the subject of native language syntax based on modern pedagogical technologies // INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE International scientific-online conference. https://doi.org/10.5281/zenodo.7539596, Belarussia.- Jenuary .2023. -B. 5-9.</p> <p>Ro&lsquo;ziyeva S.H. O&lsquo;qitish jarayonida modellashtirish metodining&nbsp;&nbsp;fikriy modellaridan foydalanishning samarador yo&lsquo;llari // &ldquo;Hayot davomida ta&rsquo;lim olish: yangi paradigmalar va kutiladigan natijalar. Fan, ta&rsquo;lim va amaliyot integratsiyasi&rdquo; mavzusidagi Respublika konferensiyasi. ISSN:2181-177, Samarqand. - 2022. - B. 145-149.</p> <p>&nbsp;Ro&lsquo;ziyeva S.H. Ona tili ta&rsquo;limida pedagogik an&rsquo;analaridan foydalanishning innovatsion texnologiyalari // &ldquo;Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining o&lsquo;rni&rdquo; mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiya materiallari. O&lsquo;zbekiston,Qarshi- 2022 15-16 dekabr -B. 249-253.</p> <p>&nbsp;Ro&lsquo;ziyeva S.H. &nbsp;The need to use modeling in the teaching of syntax in general secondary education.// ACADEMICIA an International Journal&nbsp;&nbsp;Multidisciplinary Research Journal. ISSN No: 2249-7137.VOLUME 11, ISSUE 10 October-2021. (Electronic). Impact Factor SJIF:7,492 P. 661-667.</p>

<p>Katta o&lsquo;qituvchi</p>

<p><span style="color:black">1. &nbsp;Methods of Teaching Younger Schoolchildren the Ability to Solve Cognitive Tasks of Ecological Content..&nbsp;&nbsp;European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) ISSN: 2795-8612 27.01.2022<br /> 2. Boshlang&rsquo;ich ta&rsquo;limda xalqaro baholash tajribasi: Muammo, yechimlar va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2022.<br /> 3. Tabiiy fanlarni o&rsquo;qitishda zamonaviy padagogik texnologiyalardan foydalanish. Science and education scientific journal may 2022.<br /> 4. Boshlang&rsquo;ich sinf o`quvchilarini tabiat bilan tanishtirishning tarixiyligi. Science and education scientific journal may 2022.<br /> 5. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda zamonaviy ta&rsquo;lim texnologiyalaridan foydalanish. Science and education scientific journal may 2022.<br /> 6. Boshlang&rsquo;ich ta&rsquo;lim samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Science and education scientific journal may 2022.<br /> 7. Boshlang`ich sinflarda tabiiy fanlar darslarini pedagogik texnologiyalar va ko&lsquo;rgazmali qurollar asosida tashkil etish metodikasi. &ldquo;Monografiya&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 bet&nbsp;&nbsp;Buxoro 2022.<br /> 8. Geografiya o&rsquo;qitish metodikasi. &ldquo;O&rsquo;quv qo&rsquo;llanma&rdquo; 243 bet&nbsp;&nbsp;Buxoro 2022<br /> oliy o&lsquo;quv yurtlarining 60110500-boshlang&rsquo;ich ta&rsquo;lim yo&lsquo;nalishi talabalari uchun o&lsquo;quv qo&lsquo;llanma. Buxoro-2023</span></p>

<p>Dotsent</p>

<p>Muxitdinovna A. Z. Mantessori Preschool Organizations //American Journal of Social and Humanitarian Research. &ndash; 2022. &ndash; Т. 3. &ndash; №. 1. &ndash; С. 373-377.</p> <p>Ashurova Z. Scientific prodress: Muammoli ta&#39;lim texnologiyalari, ularning o&#39;ziga xos xususiyatlari //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. &ndash; 2021. &ndash; Т. 1. &ndash; №. 1.</p> <p>Ashurova Z. M. Using STEAM Technology in Preschool Education //European journal of innovation in nonformal education. &ndash; 2022. &ndash; Т. 2. &ndash; №. 6. &ndash; С. 6-10.</p> <p>Ашурова З. М. Таълим олиш жараёнини самарали бошқаришда педагогик технологияларни қўллаш //Scientific progress. &ndash; 2021. &ndash; Т. 2. &ndash; №. 7. &ndash; С. 801-807.</p> <p>Muxitdinovna Z. A. et al. Features of the Development of Speech in Preschoolers //American Journal of Social and Humanitarian Research. &ndash; 2022. &ndash; Т. 3. &ndash; №. 1. &ndash; С. 245-251.</p> <p>To&rsquo;raqulovich J. U. С. 215-218. 5//To&rsquo;raqulovich, JU, &amp; Muxitdinovna, AZ Features of Speech Development in Children of Middle Preschool Age //Т. &ndash; Т. 6. &ndash; С. 23-25.</p> <p>Ashurova Z. M. &ldquo;INSECTS&rdquo;(PRACTICAL LESSON FOR PRESCHOOLERS) //International Conference of Education, Research and Innovation. &ndash; 2023. &ndash; Т. 1. &ndash; №. 1. &ndash; С. 86-92.</p> <p>Ashurova Z. Pedagogik Mahorat//ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz).&ndash;2021.</p> <p>Muxitdinovna A. Z. ZAMONAVIY TA&rsquo;LIM-TARBIYA JARAYONIDA FASILATORNING O &lsquo;RNI: Ashurova Zarina Muxitdinovna, BuxDU mustaqil izlanuvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. &ndash; 2022. &ndash; №. 2. &ndash; С. 215-219.</p> <p>Ashurova Z. Boshlang&#39;ich ta&#39;lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg&#39;or tajribalar: Pedagogning fasilitatorlik faoliyati ta&#39;lim sifatini kafolatlash garovi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. &ndash; 2021. &ndash; Т. 1. &ndash; №. 1.</p> <p>Ashurova Z. Jahon maktabgacha ta&#39;lim rivojida noan&#39;anaviy mashg&#39;ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). &ndash; 2020. &ndash; Т. 4. &ndash; №. 4.</p> <p>Muxiddinovna A. Z. The Place and Importance of Steam Educational Technology in Preschool Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. &ndash; 2022. &ndash; Т. 11. &ndash; С. 3-5.</p> <p>Ashurova Z. M. Maktabgacha ta&rsquo;limda STEAM ta&rsquo;lim texnologiyasining ahamiyati //PEDAGOGS jurnali. &ndash; 2022. &ndash; Т. 1. &ndash; №. 1. &ndash; С. 233-235.</p> <p>Ashurova Z. M. Maktabgacha ta&rsquo;lim natijadorligini oshirishda STEAM texnologiyasini qo&rsquo;llashning ahamiyati //Science and Education. &ndash; 2022. &ndash; Т. 3. &ndash; №. 7. &ndash; С. 164-170.</p> <p>Ashurova Z. M. METHODOLOGY FOR ORGANIZING TRAINING BASED ON STEAM TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION (PRACTICAL LESSON FOR PRESCHOOLERS) //International Conference of Education, Research and Innovation. &ndash; 2023. &ndash; Т. 1. &ndash; №. 1. &ndash; С. 99-104.</p> <p>Muxitdinovna A. Z. MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING BOLALAR BILAN FAOLIYATLARNI TASHKIL ETISHDAGI FASILITATORLIK TAYYORGARLIGI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. &ndash; 2022. &ndash; Т. 2. &ndash; №. 3. &ndash; С. 343-347.</p> <p>Muxitdinovna A. Z. PEDAGOGNING FASILITATORLIK FAOLIYATI-TA&rsquo;LIM SIFATINI KAFOLATLASH OMILI //Научно-практическая конференция. &ndash; 2021.</p> <p>Ashurova Z. ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH: ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. &ndash; 2021. &ndash; Т. 1. &ndash; №. 1.</p> <p>Muxitdinovna A. Z. PEDAGOGNING FASILITATORLIK FAOLIYATI-TA&rsquo;LIM SIFATINI KAFOLATLASH OMILI //Научно-практическая конференция. &ndash; 2021.</p> <p>Ashurova Z. Pedagogik mahorat: Maktabgacha ta&#39;limda STEAM texnologiyasidan foydalanish samaradorligini aniqlashga oid tajriba sinov ishlari tahlili //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. &ndash; 2022. &ndash; Т. 2. &ndash; №. 2.</p> <p>Ashurova Z. Uzluksiz ta&#39;lim: Maktabgacha ta&#39;limda STEAM texnologiyasini modullar asosida qo&#39;llash usullari //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. &ndash; 2022. &ndash; Т. 2. &ndash; №. 2.</p> <p>Ашурова З. М. MAKTABGACHA TA&rsquo;LIMDA STEAM TEXNOLOGIYASINI QO &lsquo;LLASHNING AHAMIYATI: Ashurova Zarina Muxitdinovna, Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti, Maktabgacha ta&rsquo;lim kafedrasi o &lsquo;qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. &ndash; 2022. &ndash; №. 7. &ndash; С. 179-183.</p> <p>Muxiddinovna A. Z. Steam Education in Preschool //American Journal of Social and Humanitarian Research. &ndash; 2022. &ndash; Т. 3. &ndash; №. 10. &ndash; С. 63-66.</p> <p>Ashurova Z. Ta&#39;lim va innovatsion tadqiqotlar: Maktabgacha ta&#39;limda STEAM texnologiyasining ahamiyati va didaktik mexanizmi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. &ndash; 2022. &ndash; Т. 2. &ndash; №. 2.</p> <p>Ashurova Z. O&#39;z-o&#39;zini tarbiyalash borasida ajdodlarimiz qarashlari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). &ndash; 2021. &ndash; Т. 6. &ndash; №. 6.</p> <p>Ashurova Z. Zamonaviy ta&#39;lim tarbiya jarayonida fasilitatorlik qobiliyatining o&#39;rni va ahamiyati: Zamonaviy ta&#39;lim tarbiya jarayonida fasilitatorlik qobiliyatining o&#39;rni va ahamiyati //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. &ndash; 2021. &ndash; Т. 1. &ndash; №. 1.</p> <p>Ashurova Z. Maktabgacha ta&#39;limda STEAM texnologiyasini modullar asosida qo&#39;llash usullari: Maktabgacha ta&#39;limda STEAM texnologiyasini modullar asosida qo&#39;llash usullari //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. &ndash; 2021. &ndash; Т. 1. &ndash; №. 1.</p> <p>Turdiyeva N., Ashurova Z. Ta&#39;limda&quot; Integratsiya&quot; atamasining vujudga kelish tarixi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). &ndash; 2021. &ndash; Т. 8. &ndash; №. 8.</p> <p>Ashurova Z. Таълим-тарбия жараёнида СТEАМ технологиясини қўллаш &ndash; сифатли таълим кафолатидир// Ўзбекистон хотин-қизлар &ldquo;Олима&rdquo; уюшмасининг 30 йиллик юбелейига бағишланган &ldquo;Бақарор ривожланиш мақсадларига эришишда хотин қизларнинг роли халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Т:2022. &ndash; Б. 82-84</p> <p>Ashurova Z. СТEАМ технологиясидан фойдаланишда мактабгача талим ташкилоти тарбиячиларига қўйилган талаблар // Ўзбекистон хотин-қизлар &ldquo;Олима&rdquo; уюшмасининг 30 йиллик юбелейига бағишланган &ldquo;Бақарор ривожланиш мақсадларига эришишда хотин қизларнинг роли халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. Т:2022. &ndash; Б. 80-82</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

<p>Ilmiy ishlar ro&lsquo;yxati:<br /> Respublika va xalqaro ilmiy jurnallarda:<br /> 1.Muxsinova U.B. &ldquo;Maktabgacha yoshdagi bolalar og&lsquo;zaki ijodini rivojlantirish&rdquo;. Theory and analytical aspects of resent research. 2022 March.<br /> 2.Muxsinova U.B. &ldquo;Development of educational knowledge competences of elementary school students through independent work&rdquo;. Journal of Architectural Design. 2023 February.<br /> 3.Muxsinova U. &ldquo;Ta&rsquo;lim muassasalarida psixologik sog&lsquo;lom muxit yaratish&rdquo;. Ustozlar uchun &ndash; ilmiy, badiiy va ommabop jurnal. 2023 Iyun.<br /> 4.Muxsinova U.B. &ldquo;Bo&lsquo;lajak o&lsquo;qituvchida o&lsquo;quvchilar bilimini baholash kompetensiyasini takomillashtirish&rdquo;, World scientific research journal. 2 June 2023.<br /> Respublika va xalqaro ilmiy jurnal va konferensiya materiallarida:<br /> 1.Muxsinova U.B. &ldquo;Maktabgacha ta&rsquo;lim tashkilotlarida inklyuziv ta&rsquo;lmni tashkil etish va estetik tarbiya&rdquo;INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE &quot;MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION&quot;<br /> 2.Muxsinova U.B. &ldquo;Kredit-modul tizimining tamoyillari&rdquo; International Conference on Developments in Education. 2023 April.<br /> 3. Muxsinova U. &ldquo;Oilada mehnat tarbiyasi estetikasi&rdquo;. Yangi O&rsquo;zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman. 2023 Noyabr.</p>

<p>O&rsquo;qituvchi</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

<p>Ilmiy ishlar ro&lsquo;yxati<br /> 1.Toyirova Dilrabo Sattorovna:,,KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O&rsquo;QUVCHILARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH KO&rsquo;NIKMALARNI TARBIYALASHNING MAZMUNI&lsquo;&lsquo;.&rdquo; RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O&rsquo;QUV JARAYONIGA JORIY ETISHNING ZAMONAVIY HOLATI VA ISTIQBOLLARI &ldquo;XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN 14.11.2023 ,191-b<br /> 2. Toyirova Dilrabo Sattorovna, &ldquo;MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY&nbsp;&nbsp;FAOLIYAT TURLARINING AHAMIYATI&rdquo; &lsquo;&lsquo;.YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17.11.2023 y<br /> 3. Toyirova Dilrabo Sattorovna, &ldquo;MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA&nbsp;&nbsp;RAQAMLI SAVODXONLIK KO&rsquo;NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH &ldquo;&nbsp;&nbsp;&ldquo;BOSHLANG&rsquo;ICH TA&rsquo;LIMDA XALQARO TAJRIBALARNING YO&lsquo;NALISHLARI&rdquo; RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 29-noyabr.327-b.</p> <p><br /> &nbsp;</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

<p>Mustafoyeva Mehrangiz Shukrullayevna, Eshova Dilbar Shonazarovna<br /> POSSIBILITIES OF JOINT ARTISTIC AND PLAYFUL ACTIVITIES WITH PARENTS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN CHILDREN. JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 10 https://scopusacademia.org/<br /> Mustafoyeva Mehrangiz Shukurullayevna,<br /> MAKTABGACHA TA&rsquo;LIMDA BOLALARNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISHDA IJODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.<br /> YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI.<br /> 2023-yil, 17-noyabr.353-356b<br /> Mustafoyeva Mehrangiz Shukurullayevna,<br /> MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TASHKILOTLARIDA MASHG&rsquo;ULOTLAR JARAYONIDA STEAM TA&rsquo;LIM TEXNOLOGIYASINI QO&rsquo;LLASH AHAMIYATI.<br /> YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI.<br /> 2023-yil, 17-noyabr. 533-537b<br /> Mustafoyeva Mehrangiz Shukurullayevna<br /> Eshova Dilbar Shonazarovna,<br /> MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TASHKILOTLARIDA SAHNALASHTIRILGAN FAOLIYATNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI.<br /> YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI. 2023-yil, 17-noyabr. 101-105b</p>

<p>Kafedra stajyor-o&rsquo;qituvchisi</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

<p>1.Maktabgacha ta&rsquo;lim tashkilotlari mashgʻulotlarining samaradorligini oshirish usullari. YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI&nbsp; 2023-yil, 17-noyabr. 186-b</p> <p>2. OLIY TA&rsquo;LIM MUASSASASI TALABALARINING KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI. YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI 2023-yil, 17-noyabr. 862-b</p> <p>3. Maktabgacha ta&rsquo;limda boshqaruvni zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish. &ldquo;BOSHLANGʻICH TA&rsquo;LIMDA XALQARO TAJRIBALARNING YO&lsquo;NALISHLARI&rdquo; Respublika ilmiy-amaliy кonferensiya 280-b</p> <p>4.<strong> </strong>DIDAKTIK O&#39;YIN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI . &ldquo;BOSHLANGʻICH TA&rsquo;LIMDA XALQARO TAJRIBALARNING YO&lsquo;NALISHLARI&rdquo; Respublika ilmiy-amaliy кonferensiya</p>

<p>Stajor-o&lsquo;qituvchi</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

<p>1.Нутк, ўстириш назарияси ва методикаси. Дарслик. O&rsquo;z.R OO&rsquo;MTV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2019-yil &ldquo;20&rdquo;-iyuldagi &ldquo;`654&rdquo;-son buyruq guvohnomasi.&nbsp;</p> <p>2.Pedagogik mahorat Darslik. O&rsquo;z.R OO&rsquo;MTV 2017-yil &ldquo;24&rdquo;-avgustdagi &ldquo;603&rdquo;-sonli buyruq guvohnomasi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>3. Nutq o&rsquo;stirish nazariyasi va texnologiyalari. O&rsquo;z.R OO&rsquo;MTV 2022-yil &ldquo;25&rdquo;-noyabr 388-sonli buyruq guvohnomasi.</p> <p style="margin-left:-7px">4.&nbsp;&nbsp; Maktabgacha ta&rsquo;lim tashkiloti guruhlarida folklor kichik janllarini o&rsquo;rgatish. Monografiya, Germaniya, Globe Edit nashriyoti, 2022-yil 4-oktabr</p> <p style="margin-left:-7px; margin-right:-1px">5. &ldquo;Bolalar nutqini o&rsquo;stirish nazariyasi va texnologiyalari&rdquo; nomli elektron darslik.</p> <p>O&rsquo;zbekistob Respublikasi adliya vazirligi guvohnomasi №DGU&nbsp; 19732.2022-yil</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Xalqaro ilmiy jurnallarda:</strong></p> <p>6.Folklore traditions in Navoi&rsquo;s works. Middle Europian Scientific Bulletin, Volume 11 april 2021&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>7. Nature and Art af Children&rsquo;s Play of Bukara Folklor Middle European scientific bulletin&nbsp; ISSN 2694-9970&nbsp; Middle European Scientific Bulletin Volume 34</p> <p style="margin-left:-19px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. Sommt Comment Colleenun rekviging of ayress of Bukhara folklore of Bukhara&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f&nbsp;&nbsp;&nbsp; folklore/ Ispan c98-192.</p> <p style="margin-left:-7px; margin-right:-1px">9. Rauf Parfi ijodida Turkiston qayg&rsquo;usi Turk adabiyoti jurnali, Turkiya, 2022-yil 558-son(30-son) 40-43-betlar.</p> <p style="margin-left:-7px; margin-right:-1px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xalqaro ilmiy konferensiyalarda:</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>10. Avezov.S.S&nbsp; Бошлангич синф она тили дарсларида нутқий&nbsp;&nbsp;&nbsp; куникма ва малакаларини ривозлантириш воситалари. Бошлангич синф она тили ва таълимнинг&nbsp; узвийлигини&nbsp; таъминлашда инновацион&nbsp; технологиялардан&nbsp; фойдаланиш&nbsp; мавзусида&nbsp; к мик,иёсидаги илмий амалий конференция материаллари. Toshkent, 2021-yil, 20-sentabr 9-11- бетлар.</p> <p>11.Авезов С. Бошлангич ва мактабгача таълим сифати ва самарадорлигини ошириш муаммолари: инновация, ракамли технологиялар ва Xалкаро тажрибалар&ldquo; Халкаро илмий-амалий анжуман, 2022-yil 13-may. 254-258-betlar</p> <p>12.Авезов С. Фарход ва Хамлет образларининг киёсий тадкики А.Навоий номидаги Тошкент давлат узбек тили ва адабиёти университети жахон адабиёти ва универсал адабиётшунослик кафедраси томонидан ташкил этилган &laquo;Шарку Гарб Ренессанс адабиёти: Навоий ва Шекспир&raquo; мавзуидаги халкаро&nbsp; илмий- назарий&nbsp; конференцияси (2022-йил, 22-июн 270-275-бетлар)</p> <p>13.Avezov S. Navoiy va Gyote:marifiy-qarashlar uyg&lsquo;unligi Sharq &ndash;u g&lsquo;arb: Navoiy&nbsp; va Gyote&rdquo;&nbsp; mfvzusida xalqaro ilmiy-nazariy&nbsp; konferensiya materiallari 2023-yil? 21-iyun274-277-betlar</p> <p>14.Avezov S. G&lsquo;afur G&lsquo;ulom folklorshunos olim&rdquo;G&lsquo;afur G&lsquo;ulom ijodiy merosining o&lsquo;zbek va jahon adabiy-estetik tafakkuri taraqqiyotidagi o&lsquo;rni &ldquo; mavzusida o&lsquo;tkazilgan xalqaro ilmiy konferensiya&nbsp; Toshkent.TDMU 2023 178-185-betlar.</p> <p>15.Avezov S. Rauf Parfi ijodida vatan shuuri&rdquo;Rauf Parfi adabiy merosini o&lsquo;rganish&ldquo; mavzusuda o&lsquo;tkazilgan xalqaro ilmiy konferensiya&nbsp; A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o&rsquo;zbek tili va adabiyot universiteti 2023 27-sentabr 124-131-betlar.</p> <p>16.Авезов С. Бошлангич синф ўкувчиларинимиллий рухда тарбиялашда Бухоро фольклори манбаларидан фойдаланиш&nbsp; Бошлангич таълим сифати самарадорлигини ошириш:стратегия,инновация ва илгор тажрибалар (илмий-.Халкаро илмий-амалий анжуман материаллари Бухоро,2022,309-401-бетлар.</p> <p>17.Avezov S.S. Buxoro folklori bolalar o&rsquo;yini badiiyati va kompozitsiyasi. O&rsquo;zbek bolalar folklorini to&rsquo;plash, o&rsquo;rganish va nashr qilish muammolari. Xalqaro olmiy amali anjuman materiallari Buxoro 2023-yil, 8-9-noyabr,99-103-betlar&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Respublika ilmiy jurnal materiallarida:</strong></p> <p>18.Avezov S. Buxoro folklori bolalar o&rsquo;yini poetikasi va kompozitsiyasi. Ta&rsquo;lim va innovatsion tadqiqot xalqaro ilmiy metodik jurnal 2022-yil, 11-son. 125-133-betlar</p> <p style="margin-right:-1px">19.Авезов С.Ук,итувчи нутк, маданияти компонентлари Тошкент&nbsp; Узлуксиз таълим&nbsp; Илмий-услубий журнал-2020 Махсус сон29-32- бетлар</p> <p style="margin-right:-1px">20.Авезов С. &ldquo;Алпомиш&rdquo;достони-узбек&nbsp; халк,и&nbsp; тарихнинг&nbsp; бадиий ифодаси Педагогик махорат 2020/&nbsp; 6-сон136-138 бетлар.</p> <p>21. Авезов С.Вокеабанд санамалар Ўзбек фольклоршунослиги. Антология. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси.Тошкент,2020,534-544- бетлар.</p> <p style="margin-left:-7px; margin-right:-1px">22. Авезов С.К,адриятли умр сохиби. Эътикод. Олимнинг беқиес олами (Китобда: Бухоро,2020, 91-95-бетлар.</p> <p>23. Avezov S. Ustozingdan ayrilma ekan&hellip;(Esse)Folklorshunoslik darg&rsquo;alari Kitob. Ilmiy-adabiy maqollar to&rsquo;plami &ndash;Toshkent Firdavs-Shou nashriyoti.2022-yil. 300-305-betlar.</p> <p>24.Авезов С. Навоий ижодида фольклор анъаналари Педагогик махорат. 20221 , сентябрь 154-157-бетлар.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Respublika konferensiya materiallarida:</strong></p> <p>25. Авезов С.&ldquo;Бошлангич ва мактабгача таълим сифати ва самарадорлигини ошириш муаммолари: инновация, ракамли технологиялар ва чалкаро тажрибалар&ldquo; Республика илмий-амалий анжуман, 2022-yil 13-may.</p> <p style="margin-left:-19px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26.Авезов С. Мактабгача таълим тизимида эскирган ва янги педагогик&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; а&nbsp;&nbsp; атамалар. Бошк,арув ва этика к,оидалари ОНЛАЙН илмий&nbsp;&nbsp; журнали 2022,-&nbsp; Т: Т:.2-сон 78-82&nbsp; бетлар.</p> <p>27.Авезов С. Болалар нутк,ини устиришда коммуникатив мулоқот урни Мактабгача таълим компетенциявий ёндашувлар:Истик,боллар, муаммолар ва ечимлар. Республика&nbsp; илмий-амалий анжумани. Бухоро,БухДУ, 2020-3-ноябр 23-26 &ndash;бетлар.</p> <p>28. Авезов С. Бошлангич синф она тили дарсларида нутк,ий&nbsp;&nbsp;&nbsp; куникма ва малакаларини ривозлантириш воситалари Бошлангич синф она тили ва таълимнинг&nbsp; узвийлигини&nbsp; таъминлашда инновацион&nbsp; технологиялардан&nbsp; фойдаланиш&nbsp; мавзусида&nbsp; вазирлик мик,ёсидаги илмий амалий конференция материаллари Бухоро,БухДУ, 9-11- бетлар.</p> <p>29.Авезов С. Ta&rsquo;лим &ndash;тарбия жараенида келажак авлод орзуси Ёш авлодни баркамоллик рухида тарбиялаш фаолиятимизнинг асосий максади мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари Бухоро.БУМОК,ТИ,2020. 54-56 betlar.</p> <p>30.Авезов С. МТТ гурухларида кичик фолклор жанрлардан фойдаланиш усулиёти.Yangi O&rsquo;zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari Buxoro, BDPI, 2023-yil 17-noyabr,920-925-betlar</p>

<p>Kafedra dotsenti</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

<p>Bahronova gulnoza maktabgacha yoshdagi bolani rivojlantirishda&nbsp; o‟yining roli Pedagogical sciences and teaching methods international conference1-5B</p> <p>Baxronova Gulnoza Tursunovna maktabgacha ta&rsquo;lim yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakillantirish usullari va metodlari Great Britain international scientific online conference 2-5B</p> <p>Yangi o&lsquo;zbekiston taraqqiyot strategiyasi: o`yinli ta`lim asosida ilm-fan va tabiat markazi&nbsp; faoliyatini tashkil etish 357 bet</p> <p>Bolalarda elemantar matematik tasavvurlarni shakllantirish usullari</p> <p>Baxronova g. T. Yangi o&lsquo;zbekiston taraqqiyot strategiyasi 373</p> <p>International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences</p> <p>&nbsp;| e-ISSN: 2792-3983 | www.openaccessjournals.eu | Volume: 3 Issue: 12</p> <p>&nbsp;</p> <p>Published under an exclusive license by open access journals under Volume: 3 Issue: 12 in Dec-2023 Copyright (c) 2023 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC BY).To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</p> <p>&nbsp;</p> <p>EGRA and EGMA International Assessment Programs and Teaching Primary Class Students to Think Independently through Them</p> <p>&nbsp;</p> <p>Baxronova Gulnoza Tursunovna</p>

<p>O&lsquo;qituvchi</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

<p>1.Dilnoza Jo&lsquo;rayeva O&lsquo;ktam qizi:,,MAKTABGCHA TA&lsquo;LIMDA BOLALAR NUTQINI O&lsquo;STIRISH SHART SHAROITLARI&lsquo;&lsquo;. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ</p> <p>ISSN 2181-3187</p> <p>Выпуск журнала №-30 Часть&ndash;3_ Октябрь &ndash;2023 97-99b</p> <p>2. Dilnoza Jo&lsquo;rayeva O&lsquo;ktam qizi ,,MАKTАBGАCHА TА&rsquo;LIM TАSHKILОTIDА BОLАLАRNI MАKTАB TА&rsquo;LIMIGА TАYYОRLАSHDА RIVОJLАNTIRUVCHI MUHITNING АHАMIYАTI&lsquo;&lsquo;.YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.199-201b</p> <p>3. .Dilnoza Jo&lsquo;rayeva O&lsquo;ktam qizi ,, BO&lsquo;LAJAK TARBIYACHI, PEDAGOGLARNING KASBIY MALAKALARINI BAHOLASH MEXANIZMI&lsquo;&lsquo;.YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.167-171b.</p> <p>4. Dilnoza Jo&lsquo;rayeva O&lsquo;ktam qizi ,,MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TASHKILOTLARIDAGI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O&lsquo;STIRISHDA TARBIYACHINING ROLI&lsquo;&lsquo;.YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr. 172-179</p> <p>5. Dilnoza Jo&lsquo;rayeva O&lsquo;ktam qizi,, BOLALARDA UCHRAYDIGAN NUTQ KAMCHILIKLARI VA ULARNI BARTARAF ETISHNING IJTIMOIY-PEDAGOGIK ASOSLARI&lsquo;&lsquo;YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.180-182b</p> <p>6. Dilnoza Jo&lsquo;rayeva O&lsquo;ktam qizi ,,MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARIDA XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA NUTQIY BILIM VA KO&lsquo;NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH&lsquo;&lsquo;.496-500b</p> <p>7. Jo&lsquo;rayeva Dilnoza O&#39;ktam qizi ,, Mechanism of International Assessment of Professional Qualifications of Future Teachers and Pedagogues in the Conditions of Digitization&lsquo;&lsquo;. International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences | e-ISSN: 2792-3983 | www.openaccessjournals.eu | Volume: 3 Issue:12. <a name="_Hlk153537970">5-9p</a></p>

<p>Stajiyor-o&lsquo;qituvchi</p>

<table cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:none"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; vertical-align:top; width:469px"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Ilmiy ishlar ro&lsquo;yxati</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D<strong>arsliklar va qo`llanmalar</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>1.</strong> Maktabgacha&nbsp; ta`llimda&nbsp;&nbsp; innovatsion&nbsp; faoliiyat.</p> <p>O`quv&nbsp; qo``llanma . Ўзбекистон республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 01.03.2021 йил.№ 110-сонли буйруғи.</p> <p>2. Maktabgacha&nbsp; ta`llimda&nbsp;&nbsp; innovatsion&nbsp; faoliiyat. Darslik. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг&nbsp; 19.07.2022 йил № 233 сонли буйруғи</p> <p><strong>3.</strong> Психологическая служба.2023 г. Учебник. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар Вазирлигининг.27.03.2023 йил № 68 буйруғи.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>OAK</strong><strong> </strong><strong>tasarrufidagi</strong><strong> </strong><strong>jurnallarda</strong><strong> </strong><strong>chiqqan</strong><strong> </strong><strong>maqolalar</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>4.Мактабгача таълим ташкилотларида экологик тарбия беришнинг педагогик имкониятлари. Муаллим ҳем узликсиз билимлендириў. Илмий методик журнал.2023 йил 2/2-сон</p> <p>5.Xalq ozaki ijodi-maktabgacha yoshdagi &nbsp;bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish vositasi sifatida. Ta`lim va innovatsion tadqiqotlar. 2023 йил 10- сон. Халқаро- илмий методик журнал.</p> <p>6.Экологик маданиятни ривожлантиришнинг дидактик тизимини такомиллаштириш. Муаллим ҳем узликсиз билимлендириў. Илмий методик журнал.2023 йил 10/2-сон</p> <p>7. Мактабгача ёшдаги болаларни халқ оғзаки ижоди намуналари билан<strong> </strong>таништириш муаммолари</p> <p>Педагогик маҳорат журнали. 2023 йил октябр сони</p> <p><strong>8.</strong> Мактабгача ёшдаги болаларда паремик жанрлар воситасида экологик маданиятни ривожлантириш модели.&ldquo;Pedagogik akmeologiya&rdquo; xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 5( 7) 2023 135-139 betlar</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uslubiy va metodik ro`rsatmalar</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>9.Малакавий амалиёт бўйича услубий кўрсатма. (Мактабгача таълим йўналиши ўзбек ва рус гуруҳлари талабалари учун. Услубий кўрсатма.2021 й</p> <p>10. Малакавий амалиёт бўйича методик кулланма. (Мактабгача таълим йўналиши ўзбек ва рус гуруҳлари талабалари учун ). Методик кўлланма. 2023 й</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Monografiya</strong></p> <p>11.Maktabgacha&nbsp; yoshagi&nbsp; bolalarni&nbsp; oialada&nbsp; milliiy qadriyalardan&nbsp;&nbsp;&nbsp; foydalaanib axloqiy tariiiyalash. Mongrafiya.2022 y</p> <p>12.Мактабгача ёшдаги болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида экологик маданиятни шакллантириш.тошкент.2023 й.&rdquo; Lesson Press&rdquo; нашриёти.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong>Boshqa</strong><strong> </strong><strong>nasrlar</strong></p> <p>13.Формирование диагностических навыков у студентов дошкольного образования. Проблемы&nbsp; науки.2021. апрел ( 4-63</p> <p>14. Экологическое образование детей дошкольного возраста с помощью педагогических технологий. Общество и инновации.2021 г. Ноябр</p> <p>15. Мактабгача таълим ташкилотларига рахбарлик ва бошкаришда замонавий ёндашув.<strong> </strong><strong>SCIENTIFIC PROGRESS.2021y</strong></p> <p>16<strong>.</strong> Развитие системы дошкольного образования. Проблемы&nbsp; науки.2021 ноябр</p> <p>17. Pragmalinguistic features of the types of fatik communication and about compliments. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS)</p> <p>ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 03 2022.</p> <p>18. Laws&nbsp; of&nbsp;&nbsp; Ecological Ediction. Euroean Journal&nbsp; of innovation&nbsp; in Nonfomal Ediicaation..&nbsp;&nbsp; Volume 2 /Isue&nbsp;&nbsp; 2 / ISSN:2795-8612.2022 y</p> <p>19<strong>.</strong> Ekologik tarbiya berishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. &ldquo;Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining &nbsp;o`rni&rdquo; mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O&lsquo;zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yi</p> <p>20. Ma&rsquo;naviy yetuk oila &ndash; ma&rsquo;naviy yuksak jamiyat tayanchidi. &ldquo;Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining&nbsp; o`rni&rdquo; mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O&lsquo;zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yil</p> <p>21. Мактабгача таълимни бошқариш тамойиллари. &ldquo;Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining&nbsp; o`rni&rdquo; mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O&lsquo;zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yil</p> <p>22. Мактабгача таълимни бошқариш тамойиллари. &ldquo;Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining&nbsp; o`rni&rdquo; mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O&lsquo;zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yi</p> <p>23.Ekologik xavfning oldini olish-tabiatni asrashdir. &ldquo;Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining &nbsp;o`rni&rdquo; mavzusidagi xalqaro-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari O&lsquo;zbekiston, Qarshi shahri, 15-16 dekabr 2022 yil</p> <p>24. Повыщение экономической грамотности у детей дошкольного возраста с помощью развития коммуникативных компетенций. Вестник науки и образования. 2022. № 8 (128)&nbsp;</p> <p>25. Коммуникативные компетенции и экономическая грамотность. Вестник науки и образования. 2022. № 8</p> <p>26. Экологик тарбия беришда инновацион технологиялардан фойдаланиш. &ldquo;Замонавий тарбияда халқ падагогикасининг ўрни&rdquo; халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қарши.15-16 декабр 2022 йил. 342-344 бетлар</p> <p>27<strong>.</strong> Маънавий етук оила-маънавий юксак жамият таянчидир. &ldquo;Замонавий тарбияда халқ падагогикасининг ўрни&rdquo; халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қарши. 2022 йил 15-16 декабр 2022 йил</p> <p>28<strong>.</strong> Мактабгача таълимни бошқариш тамойиллари. &ldquo;Замонавий тарбияда халқ падагогикасининг ўрни&rdquo; халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қарши.15-16 декабр 2022 йил. 202-203 бетлар</p> <p>29<strong>.</strong> Экологик хавфнинг олдини олиш-табиатни асрашдир. &ldquo; Замонавий тарбияда халқ падагогикасининг ўрни &rdquo; халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қарши. 15-16 декабр 2022 йил.185-186 бетлар</p> <p>30<strong>.</strong> Преимущества использования новой образовательной технологии&nbsp; STEAM&nbsp; дошкольном образовании. Вестник науки и образования № 5 2023 г</p> <p>31. Методика систематического включения ментальной арифметики через игры в дошкольных образовательных организациях. Вестник науки и образования № 5 2023 г</p> <p>32. Повышение экономической грамотности у детей дошкольного возраста с помощью развития коммуникатиивных компетенций. Вестник науки и образования&nbsp; № 8 2023 г</p> <p>33. Коммуникативные компетенции и экономическая&nbsp; грамотность. Вестник науки и образования № 8 2023 г</p> <p>34. Педагогические возможности использования мультимедийных технологий в дошкольных образовательных организациях. Вестник науки и образования № 4 2023 г</p> <p>35. Дидактические возможности обучения второму языку в развитии интеллектуального потенциала детей в дошкольных образовательных учреждениях. Вестник науки и образования № 4 2023 г</p> <p>36. Экологик тарбия ва экологик маданиятни паремик жанрлар воситасида шакллантириш. &ldquo;Boshlangich ta`lim mazmunini takomillashtirish: O`quv dasturi- o`qituvchi baholash &rdquo; Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2023-yil 19-oktabr 303 b</p> <p>37. Мактабгача ёшдаги болаларда паремик жанрлар воситасида экологик маданиятни ривожлантириш омиллари. &ldquo;Yangi Ozbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta`lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari&nbsp; &rdquo;&nbsp; Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2023-yil 17&nbsp; noyabr</p> <p>38.Мактабгача ёшдаги болаларда&nbsp; экологик маданиятни&nbsp; ривожлантиришда креатив ёндашув. &laquo;Maktabgacha ta`lim klasterlarini tashkil etishning zamonaviy tendensiyalari: &ldquo; Xorij tajribasi &rdquo; Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2023-yil 22-noyabr. Buxoro- 2023</p> <p>39.Мактабгача ёшдаги болаларда паремик жанрлар воситасида экологик маданиятни ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. &ldquo;Ғылым-білім-өнер интеграциясы: перспективалық жобалар&rdquo; ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ &ldquo;ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА САНЪАТ ИНТЕГРАЦИЯСИ: ИСТИҚБОЛЛИ РЕЖАЛАР S&rdquo; ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ &ldquo;INTEGRATION OF CIENCE, EDUCATION AND ARTS: PERSPECTIVE PLANS&rdquo; MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONFERENCE ШЫМКЕНТ,</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:469px"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Ilmiy loyihalarda ishtiroki</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>1.Buxoro davlat universiteti ilmiy-tadqiqot ishlari rejasining PZ-202005236 &laquo;Oila psixologiyasi fanidan multimediya mahsulotini yaratish&raquo; (2021-2022 yy.) nomli innovatsion loyihalarida ishtirok etgan</p> </td> </tr> </tbody> </table>

<p>Kafedra professor v/b</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

Murojaat uchun

<p>1. Pedagogical Foundations of the Visual Activity of a Secondary School. MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN 142-b</p> <p>2. Historical Development of Methods of Teaching The History of Fine Arts in General Education Institutions MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN 156-b</p> <p>3. Umumta&#39;lim maktabining yuqori sinflarida tasviriy san&lsquo;at darslarini san&lsquo;at tarixi bilan integrasiyalashning pedagogik imkoniyatlari PEDAGOGIK MAHORAT ‖ ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 4&nbsp;195-b</p> <p>4. O&rsquo;rta maktab o&rsquo;quvchilari tasviriy faoliyatining psixologik va pedagogik asoslari Maktabgacha talim-maktab-oliy ta&rsquo;lim&nbsp; konsepsiyasi: muammo, yechimlar&nbsp; va istiqbollari xalqaro iliy amaliy anjuman 2022-yil 9 aprel 225-b</p> <p>5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN 141-b</p> <p>&nbsp;</p>

<p>o&lsquo;qituvchi</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

<p><span style="color:black"><strong>Ta&rsquo;lim tizimida inklyuziv ta&rsquo;limning o&lsquo;rni.</strong></span><span style="color:black"><strong>&nbsp; http://www.newjournal.org/index.php/01 http://www.newjournal.org/index.php/01/issue/view/248</strong></span></p> <p>,,I<span style="color:black">nklyuziv ta&rsquo;limni rivojlantirish bo&lsquo;yicha yondashuv mexanizmlari&rdquo;.</span> &lsquo;&lsquo;YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.99-101b</p> <p>,, M<span style="color:black">aktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o&lsquo;stirishning mazmuni</span><span style="color:black">&rdquo;.</span> &lsquo;&lsquo;YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.136-138b</p>

<p>Stajyor-o&lsquo;qituvchi</p>

buxdu-Buxoro davlat universiteti
Maktabgacha ta`lim kafedra o`qituvchisi

<p>Ilmiy ishlar ro&lsquo;yxati<br /> 1. Ne&rsquo;matova Shirinoy Nizomiddinovna &ldquo;MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK FAOLIYAT MAZMUNI VA TARAQQIYOT STRATEGIYALARI&rdquo; YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.240-b<br /> 2. Ne&rsquo;matova Shirinoy Nizomiddinovna &nbsp;&ldquo;RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNING YOSH JIHATIDAN O&lsquo;YINCHOQLAR TANLASHINING AHAMIYATI &lsquo;&lsquo;.YANGI O&lsquo;ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI: MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TIZIMINING INNOVATSION RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI 2023-yil, 17-noyabr.361-b<br /> 3. Ne&rsquo;matova Shirinoy Nizomiddinovna &nbsp;. &nbsp;&ldquo;MAKTABGACHA TA&rsquo;LIM TASHKILOTLARIDA FAOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISHDA STEAM TA&rsquo;LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH,, FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES 13.10.2023-yil 20-b</p> <p><br /> &nbsp;</p>

<p>Stajyor-o&lsquo;qituvchi</p>

<p>&nbsp;</p> <ol> <li>&ldquo;LANGUAGE IS AS MEANS OF COGNITION AND COMMUNICATION FOR TEACHING IN EDICATION&rdquo; International Jornal of Psichosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192 27.01.2020 СКОПС журнали.</li> <li><span style="color:black">PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR CREATIVE ACTIVITY ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal January 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492</span></li> <li>ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 <strong>ǀ </strong>ISSUE 7 <strong>ǀ </strong>2021 ISSN: 2181-1601</li> <li>ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ &laquo;ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ&raquo; SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 <strong>ǀ </strong>ISSUE 7 <strong>ǀ </strong>2021 ISSN: 2181-1601</li> <li><span style="color:black">Современное состояние и тенденции дошкольного образования в Узбекистане <strong>СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ</strong></span></li> </ol> <p>&nbsp;<strong><em><span style="color:black">II </span></em></strong><strong><em><span style="color:black">Всероссийской</span></em></strong><span style="color:black"> &nbsp;<strong><em>научно-практической конференции</em> 7 </strong></span><strong><em>декабря 2022 года. г. Уфа.</em></strong></p> <ol start="6"> <li><span style="color:black"><span style="background-color:white">ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА</span><strong> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ </strong>&nbsp;<strong><em>II </em></strong><strong><em>Всероссийской</em></strong>&nbsp; <strong><em>научно-практической конференции</em> </strong><strong><em>7 декабря 2022 года. г. Уфа.</em></strong></span></li> <li><span style="color:black"><span style="color:#010101">ВЗАИМОСВЯЗЬ ИГРУШКИ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ</span><strong> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ </strong>&nbsp;<strong><em>II </em></strong><strong><em>Всероссийской</em></strong>&nbsp; <strong><em>научно-практической конференции</em> </strong><strong><em>7 декабря 2022 года. г. Уфа.</em></strong></span></li> <li><span style="color:black">Современный дошкольник как феномен современного развивающего образования Международный современный научно-практический журнал<em> </em>Научный импульс<strong> </strong>№ 4 (100) Ноябрь 2022 г. Часть 2<strong> </strong>Москва</span></li> <li><span style="color:black">Роль предметно-развивающей среды в организации повседневной жизни детей PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2-son (2023-yil, mart)</span></li> <li><span style="color:black">STUDYING THE LEVEL OF FORMATION OF THE BASICS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN BioGecko Vol 12 Issue 03. 2023. ISSN NO: 2230-5807 A Journal for New Zealand Herpetology</span></li> <li>Дошкольное образование как фактор человеческого развития<em> Международный современный научно-практический журнал </em>Научный Фокус<strong> </strong>№ 1 (100) 2023 г. Часть 2</li> <li>Образовательная среда как фактор формирования школьной готовности ребенка в условиях ДОО <span style="color:black">Miasto</span> <span style="color:black">Przysz</span><span style="color:black">ł</span><span style="color:black">o</span><span style="color:black">ś</span><span style="color:black">ci</span> <span style="color:black">Kielce</span><span style="color:black"> 2023</span><strong> </strong><strong><span style="color:white">I</span></strong>Impakt Faktor: 9.2. ISSN-L: 2544 &ndash; 980X</li> <li>&ldquo;Организация дошкольного образования и воспитания&rdquo; OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI № DGU 23639</li> </ol> <p style="margin-left:24px">Talabnoma kelib tushgan sana: <strong>22.02.2023 </strong>Talabnoma raqami: <strong>DGU 2023 1447</strong></p> <p style="margin-left:24px">14. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Международный научный журнал № 2(100), часть 2 &laquo;Научный Фокус&raquo; июня, 2023</p>

<p>Katta o&#39;qituvchi</p>

<p>Alohida nashrlar:<br /> Ўзбек тили. 5141600 - Бошланғич таълим усулиёти ва тарбиявий иш ҳамда 5220100 - Филология ихтисосликлари бакалаври йўналиши бўйича 1-курс тожикзабон талабалари учун ўқув қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан рақамли муаллифлик гувоҳномаси берилган.Тошкент:&nbsp;&nbsp;Иқтисод-Молия, 2008. -296 б.<br /> Boshlang&rsquo;ich ta&rsquo;limda ona tilini o&rsquo;qitish texnologiyalari. O`quv qo&lsquo;llanma. Buxoro: Fan va ta&rsquo;lim, 2022. 204 b. (O&rsquo;zR OO&rsquo;MTV 2021-yil 25-dekabrdagi 538-sonli buyrug&rsquo;iga asosan berilgan &ldquo;538-187&rdquo; raqamli guvohnoma).<br /> Boshlang&rsquo;ich ta&rsquo;limda ona tilini o&rsquo;qitish texnologiyalari. O`quv qo&lsquo;llanma. Buxoro: Fan va ta&rsquo;lim, 2022. 204 b. (O&rsquo;zR OO&rsquo;MTV 2021-yil 25-dekabrdagi 538-sonli buyrug&rsquo;iga asosan berilgan &ldquo;538-187&rdquo; raqamli guvohnoma).<br /> Boshlangʻich sinflarda xalq ogʻzaki ijodini oʻrgatish. O`quv-usuliy &nbsp;qo&lsquo;llanma. - Buxoro: Durdona, 2021. 52 b.<br /> Ilmiy to&lsquo;plamlardagi maqolalar:<br /> Xalqaro ilmiy jurnallarda:<br /> TYPES OF LEXICAL MEANINGS (Скопус)<br /> Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 6, 2020 http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.06.87&nbsp;<br /> Dreams as a Means of Psychological Analysis.<br /> Pindus Journal Of Culture, Literature, and ELT. ISSN: 2792 &ndash; 1883(online). Volume 9. September-2021. https://literature.academicjournal.io<br /> The use of Literonyms in Complex Letter Arts Related to Spelling.Middle European Scientific Bulletin 10. 2021<br /> THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUZZLES IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRYMARI SCHOOL STUDENTS. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137. Vol.12, Issue 02, February 2022. SJIF 2021 = 7,492. Doi: 10.5958/2249-7137.2022.00131.8. https://saarj.com<br /> Respublika ilmiy jurnal va konferensiya materiallarida:<br /> Milliy maktabgacha ta&rsquo;lim muassasalarida o&rsquo;zga tilni o&rsquo;rgatishga oid ayrim mulohazalar. /&ldquo;Boshlang&rsquo;ich sinf o&rsquo;quvchilari bilimini baholashda xalqaro tajribalardan foydalanish: muammo va yechimlar&rdquo;. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. /Buxoro, 2020, 14 mart.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ndash;B.195-196.<br /> &ldquo;Kichik maktab yoshidagi bolalar tarbiyasida maqol va masalning o&rsquo;rni va ahamiyati&rdquo;. /&ldquo;Boshlang&rsquo;ich ta&rsquo;lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg&rsquo;or tajribalar&rdquo;. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari./ Buxoro. 20 sentyabr, 2021-yil.&nbsp;&nbsp;&ndash; B. 284-286.<br /> &ldquo;Boshlang&rsquo;ich sinf o&rsquo;quvchilarini adabiy ertaklar yordamida insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash&rdquo;. /&ldquo;Boshlang&rsquo;ich ta&rsquo;lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg&rsquo;or tajribalar&rdquo;. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari./ Buxoro. 20 sentyabr, 2021-yil.&nbsp;&nbsp;&ndash; B.261-263.<br /> Mаktаbgаchа yoshdаgi bolаlаr nutqining o&lsquo;zigа xos xususiyаtlаri./ Mуғаллим ҳәм үзликсиз Билимлендириў. Илимий-методикалық журнал. 5/3-2023. Нукус.33</p>

<p>Kafedra dotsenti</p>

<p>Umumiy pedagogika (Pedagogik mahorat). 5111700 - Boshlang&lsquo;ich ta&rsquo;lim&nbsp; va sport tarbiyaviy ish yo&lsquo;nalishi&nbsp; talabalari uchun o&lsquo;quv qo&lsquo;llanma. Buxoro:&nbsp; Durdona, 2021. -204 b. O&lsquo;zR OO&lsquo;MTV 2020-yil 28-dekabrdagi &ldquo;676&rdquo;-sonli buyrug&lsquo;iga asosan berilgan &ldquo;676-131&rdquo; raqamli guvohnoma).</p> <p>2. Maktabgcha ta&rsquo;lim-tarbiyani tashkil etish. 60110200 &ndash; maktabgacha ta&rsquo;lim yo&lsquo;nalishi bakalavriattalabalari uchun darslik. Buxoro: Kamolot , 2022. 396 b. (O&lsquo;zR OO&lsquo;MTV 2022-yil 30-dekabrdagi &ldquo;429&rdquo;-sonli buyrug&lsquo;iga asosan berilgan &ldquo;429-198&rdquo; raqamli guvohnoma).</p> <p><strong>&nbsp;</strong>3.<strong> </strong>&ldquo;Kichik yoshdagi o&lsquo;quvchilarda bilish faoliyatini rivojlantiruvchi o&lsquo;quv vaziyatlarini tashkillashtirishning didaktik shart-sharoitlari&rdquo;. Monografiya. Buxoro Durdona &nbsp;2022.&nbsp; &nbsp;120 б. &ldquo;Globe edit&rdquo;</p> <p style="margin-left:24px"><strong>Xalqaro ilmiy jurnallarda:</strong></p> <p><strong>4.</strong> N.T.Tosheva ,M.H. Mustafoyeva Registration of age and individual characteristics in education as a pedagogical problem European scholar journal ISSN(E): 2660-5562 Jurnal &nbsp;<a href="https://scholar.google.com/citations?user=jJE1SeoAAAAJ&amp;hl=ru&amp;oi=ao" style="color:blue; text-decoration:underline">https://scholar.google.com/citations?user=jJE1SeoAAAAJ&amp;hl=ru&amp;oi=ao</a>Impact Faktor: 7.235 Volume 2, Issue 2021 4 Aprril 2021.&ndash; B. 85- 90&nbsp;</p> <p><strong>5</strong>. N.T.Tosheva, А.M.Ибодуллаева Pedagogical bases of training of qualified pedagogical staff.</p> <p><a href="http://iejrd.com/index.php/%20/issue/view/49" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="background-color:white">International Engineering Journal For Research &amp; Development: Vol. 6 No. 3 (2021): VOLUME 6 ISSUE 3</span></a> SJIF: 7.169 http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/2228</p> <p><strong>6</strong>. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Use of modern information technologies to increase the effectiveness of language learning. South Asian Journal of Marketing &amp; Management Research (SAJMMR) Vol. 11,Issue 8, August 2021, Impact Factor: SJIF 2021 = 7.642</p> <p><strong>7. </strong>N.T.Tosheva, G.O.Zaynilloyeva.Forms, methods and ways of moral education of children in the family through national values. Modern Journal of Social Sciences and Humanities. Impact Factor: ISSN:2795-4846&nbsp; Vol. 5 (2022) 2795-4846.&nbsp; - Page 241-246.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>8. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong>G.M.Rahmatova .&ldquo;Pedagogical-psychological significance of organizing education in pre-school educational institutions&rdquo;. European journal of life saffty and stability ISSN 2660-9630 Impact Factor: 7.824 Vol. 23 (2022) November OF http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/865/954- Page 71-77.</p> <p><strong>9. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong>M. O&lsquo;. Shukurova. National traditions in the spiritual and moral education of pre-school children. European journal of life saffty and stability ISSN 2660-9630 Impact Factor: 7.824 Vol. 23 (2022) November OF &nbsp;<a href="http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/855/944" style="color:blue; text-decoration:underline">http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/855/944</a>&nbsp; - Page 19-23.</p> <p>10. N.T.Tosheva,<strong> </strong>S. Q.To&lsquo;xtayeva. Socio-historical traditions and modern approaches of book reading and library development and library culture in Uzbekistan. Information Horizons: AMERICAN Journal of Library and Information Science Innovation Volume 01, Issue 04, 2023 ISSN (E): XXX-XXX. &ndash; B. 20- 25</p> <p><strong>11.</strong> N.T.Tosheva,<strong> </strong><span style="color:black">N. Sh. O&lsquo;ktamova.</span><strong> </strong><span style="color:black">Application of logopedic methods and study of grammatical structure of speech in phonetic-phonomatic speech disorders of pre-school children. </span>For publication of paper entitled: &ldquo;Application of logopedic methods and study of grammatical structure of speech in phonetic-phonomatic speech disorders of pre-school children&rdquo;&nbsp; In Vol. 2 No. 6(2023):Research journal of Trauma and Disabilllty Studies. ISSN:2720-6866. htt//journals.acdemiczone.net/index.php/rjtds1 rjtds14.06.2023.&nbsp; &ndash; B. 56- 62</p> <p style="margin-left:24px">&nbsp;</p> <p style="margin-left:24px"><strong>Xalqaro ilmiy konferensiyalarda:</strong></p> <p><strong>12. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong><span style="color:black">N. Sh O&lsquo;ktamova</span>. Specific characteristics of teaching children with hearing defects and hard of hearing to read. In proceedings of &ldquo;Role of Exact and Natural Sciences During the Renaissance III&rdquo; jointly orginazed by Conference Series Group Indonesia on May-June, 2023 &ndash; 06 -22. &ndash; B. 73-76 . <a href="https://www.conferenceseries" style="color:blue; text-decoration:underline">https://www.conferenceseries</a>. Info/index.php/natural</p> <p><strong>13. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong><span style="color:black">N. Sh O&lsquo;ktamova.</span> Characteristics of speech types that develop the speech of preschool-aged deaf children. For Active Participation and Publication on &ldquo; Formation and Development of Pedagogical Greativity: International Seientific-Practical Conference&rdquo; Entitled, 2023 &ndash; 06 -22. &ndash; B. 37-41.&nbsp; <a href="https://www.openconference" style="color:blue; text-decoration:underline">https://www.openconference</a>.us/index php/pedagogy&nbsp;</p> <p><strong><span style="color:black">14.</span></strong><span style="color:black"> N.T.Tosheva, </span>G.T.Boymurodova.<span style="color:black"> O</span>&lsquo;<span style="color:black">qituvchilarning innovasion pedagogik faoliyatlarini tashxizlashning pedagogik asoslari. </span>&ldquo;Ta&rsquo;lim &ndash; tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy &ndash; innovation texnologiyalarni amaliyotga joriy etish masalalari&rdquo; mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjumani materiallari 14-15 aprel -Nukus , 2021. &ndash; B. 152- 155&nbsp;</p> <p><strong>15</strong>. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova<span style="color:black">. Peculiarities of pedagogical technologies in the system of preschool education. </span>&ldquo;Ta&rsquo;lim &ndash; tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy &ndash; innovation texnologiyalarni amaliyotga joriy etish masalalari&rdquo; mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjumani materiallari 14-15 aprel -Nukus , 2021. &ndash; B. 102- 105&nbsp;</p> <p><strong>16.</strong> N.T.Tosheva, &nbsp;G.G&lsquo;.Boymurodova.<strong> </strong><span style="color:black">Non &ndash; traditional lessons are important for using interactive methods as a prace.</span> &ldquo;Ta&rsquo;lim &ndash; tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy &ndash; innovation texnologiyalarni amaliyotga joriy etish masalalari&rdquo; mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjumani materiallari 14-15 aprel -Nukus , 2021. &ndash; B. 311- 314&nbsp;</p> <p><strong>17</strong>.<span style="color:black"> N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova</span>. Zamonaviy darslarni tashkil etishda o&lsquo;qituvchining psixologik xususiyatlari. Boshlang&lsquo;ich ta&rsquo;lim sifat &ndash; samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg&lsquo;or tajribalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari 20 sentabr &nbsp;-Buxoro, 2021. &ndash; B. 180- 183&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>18. </strong>N.T.Tosheva, M.Sh. Mustafoyeva, N.Z.Qodirova<span style="color:black">. Zamonaviy dars turlari va unga qo&lsquo;yildigan talablar.</span> Boshlang&lsquo;ich ta&rsquo;lim sifat &ndash; samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg&lsquo;or tajribalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari 20 sentabr &nbsp;-Buxoro, 2021. &ndash; B. 174- 177&nbsp;</p> <p><strong>19.</strong> N.T.Tosheva, A. M. Ibodullayeva, N.Z.Qodirova Zamonaviy darslarni tashkil etishda texnik vositalardan foydalanish imkoniyatlari. Boshlang&lsquo;ich ta&rsquo;lim sifat &ndash; samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg&lsquo;or tajribalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari 20 sentabr &nbsp;-Buxoro, 2021. &ndash; B. 177- 180&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>20.</strong> N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova<span style="color:black">. </span>Steam ta&rsquo;limining qo&lsquo;llanishi, samaradorligi va afzalliklari. Boshlang&lsquo;ich ta&rsquo;limda xalqaro baholash tajribasi:muammo, yechimlar va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari&nbsp; 29 mart&nbsp; -Buxoro, 2022. &ndash; B.7- 9</p> <p><strong>2</strong><strong>1. </strong>N.T.Tosheva, Sh.Sh. Murodova. Xalqaro tadqiqotlar tajribasida o&lsquo;quvchilar savodxonligini baholash. Boshlang&lsquo;ich ta&rsquo;limda xalqaro baholash tajribasi:muammo, yechimlar va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari&nbsp; 29 mart &nbsp;-Buxoro, 2022. &ndash; B.14- 16</p> <p><strong>22. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong>G<strong>.</strong>M<strong>.</strong>Raxmatova. Maktabgacha ta&rsquo;lim tarbiyalanuvchilarida erkin fikirlash qobiliyatini shakllantirish. &ldquo;Maktabgacha ta&rsquo;lim &ndash; maktab &ndash; oliy ta&rsquo;lim konsepsiyasi: muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro-ilmiy-amaliy anjumani materiallari 9- aprel&nbsp; -Buxoro, 2022. &ndash; B. 80- 82</p> <p><strong>23. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong>G<strong>.</strong>M.Raxmatova. Maktabgacha ta&rsquo;limda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi. &ldquo;Maktabgacha ta&rsquo;lim &ndash; maktab &ndash; oliy ta&rsquo;lim konsepsiyasi: muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro-ilmiy-amaliy anjumani materiallari 9- aprel&nbsp; -Buxoro, 2022. &ndash; B. 182- 184</p> <p><strong>24.</strong> N.T.Tosheva, G.T.Boymurodova. Boshlang&lsquo;ich ta&rsquo;limda xalqaro baholash (PIRLIS) dasturi. Ta&rsquo;lim sifatini oshirishda raqmli texnologoyalarni qo&lsquo;llash va ularni tijoratlashtirish masalalari Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjuman materiallari&nbsp; 15- aprel&nbsp; -Nukus, 2022. &ndash; B. 38- 41</p> <p><strong>25.</strong> N.T.Tosheva, L.A. Olimova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xalq pedagogikasi asosida tabiatga muhabbat hissini&nbsp; shakllantirish. Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining o&lsquo;rni&rdquo; mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya&nbsp; materiallari 15-16 dekabr &ndash; QarDU, 2022. &ndash; B. 176-178</p> <p><strong>26. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong><span style="color:black">Sh.B.Tohirova</span><span style="color:black">.</span> Maktabgacha yoshdagi bolalarni ikkinchi tilga o&lsquo;rgatishning ilmiy-pedagogik asoslari. &ldquo;&ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;Uchinchi Renessans&rdquo; shiori ostida xalqaro ta&rsquo;lim standartlariga asoslangan o&lsquo;quv materiallarini uzluksiz ta&rsquo;lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish&rdquo; mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Nukus-2023. &ndash; B. 177- 179</p> <p><strong>2</strong><strong>7</strong><strong>.</strong><strong> </strong>&nbsp;<span style="background-color:white"><span style="color:black">N.T.Tosheva, </span></span>S.Q. To&lsquo;xtayeva. Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy urf &ndash; odatlar va ananalar asosida mehr &ndash; shafqat hislarini tarbiyalash&nbsp; pedagogik ahamiyati. &ldquo;Zamonaviy tarbiyada xalq pedagogikasining o&lsquo;rni&rdquo; mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya&nbsp; materiallari 15-16 dekabr &ndash; QarDU, 2022. &ndash; B. 161-163</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>28. </strong>N.T.Tosheva<strong>, </strong><span style="color:black">D.T.Bozorova</span>. Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy urf &ndash;odat va an&rsquo;analar asosida mehr &ndash; shafqat hissini tarbilash mazmuni</p> <p>&nbsp;&ldquo;&ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;Uchinchi Renessans&rdquo; shiori ostida xalqaro ta&rsquo;lim standartlariga asoslangan o&lsquo;quv materiallarini uzluksiz ta&rsquo;lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish&rdquo; mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Nukus -2023. &ndash; B. 181- 184</p> <p><span style="background-color:white"><strong><span style="color:black">29.</span></strong> <span style="color:black">N.T.Tosheva, Sh.Sh. Murodova.</span> <span style="color:black">Bolalarni tabiat bilan tanishtirish ishlarini rejalashtirishning pedagogik ahamiyati</span><span style="color:black">. </span><span style="color:black">&ldquo;&ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;Uchinchi Renessans&rdquo; shiori ostida xalqaro ta&rsquo;lim standartlariga asoslangan o&lsquo;quv materiallarini uzluksiz ta&rsquo;lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish&rdquo; mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Nukus -2023. &ndash; B. 187- 189</span></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>30.</strong> N.T.Tosheva, <span style="color:black">N. Sh. O&lsquo;ktamova</span>. Bola nutqini o&lsquo;stirishning o&lsquo;ziga xosligi. &ldquo;&ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;Uchinchi Renessans&rdquo; shiori ostida xalqaro ta&rsquo;lim standartlariga asoslangan o&lsquo;quv materiallarini uzluksiz ta&rsquo;lim tizimiga keng joriy etishni optimallashtirish&rdquo; mavzusidagi Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. Nukus -2023. &ndash; B. 207- 210</p> <p style="margin-left:24px"><strong>Respublika ilmiy jurnal materiallarida:</strong></p> <p><strong>31.</strong> N.T.Tosheva, Sh.Sh.Murodova,N.Z.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xalq marosimlari vositasida tabiatga muhabbat hissini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari. Mug&lsquo;allim ham uzluksiz bilimlendirio&lsquo;.&ndash; Nukus, 2022. &ndash; №3/1. &ndash; B. 151-155&nbsp;</p> <p><strong>32. </strong>N.T.Tosheva, G.O.Zaynilloyeva,N.Z.Qodirova. Katta yoshdagi bolalarni oilaviy va milliy qadriyatlar vositasida axloqiy tarbiyalash. Mug&lsquo;allim ham uzluksiz bilimlendirio&lsquo;.&ndash; Nukus, 2022. &ndash; №3/1. &ndash; B. 155-162.&nbsp;</p> <p><strong>3</strong><strong>3. </strong>N.T.Tosheva, G. M. Raxmatova. Mаktаbgаchа tа&rsquo;lim muаssаsаlаri tаrbiyachilаri fаоliyat sаmаrаdоrligini оshirishdа tizimli yondаshuv tаmоyillаri. Mug&lsquo;allim ham uzluksiz bilimlendirio&lsquo;.&ndash; Nukus, 2022. &ndash; №6/1. &ndash; B. 201-205.&nbsp;</p> <p><strong>34. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong>Sh.Sh.Murodova. Maktabgacha ta&rsquo;lim muassasalarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishning mazmuni va uni tanlash tamoyillari. Mug&lsquo;allim ham uzluksiz bilimlendirio&lsquo;.&ndash; Nukus, 2022. &ndash; №6/1. &ndash; B. 212-216</p> <p><strong>3</strong><strong>5.</strong><strong> </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong>M. O&lsquo;. Shukurova. Kichik maktab yoshdagi bolalarda ma&lsquo;naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda MTT va oila hamkorligi. Mug&lsquo;allim ham uzluksiz bilimlendirio&lsquo;.&ndash; Nukus, 2022. &ndash; №6/1. &ndash; B. 206-211</p> <p><strong>36. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong><span style="color:black">Q.U.Inomova</span>. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta&rsquo;limiga tayyorlash hamda savodxonligini rivojlantirish. Mug&lsquo;allim ham uzluksiz bilimlendirio&lsquo;.&ndash; Nukus, 2023. &ndash; №2/2. &ndash; B. 406-414</p> <p><strong>37</strong>. N.T.Tosheva<strong>. </strong>O&lsquo;qituvchilarning kasbiy kompetentliligini uzluksiz rivojlantirishga oid zamonaviy yondashuvlar. Mug&lsquo;allim ham uzluksiz bilimlendirio&lsquo;.&ndash; Nukus, 2023. &ndash; №5/1. &ndash; B. 88-97</p> <p style="margin-left:24px"><strong>Respublika konferensiya materiallarida:</strong></p> <p><strong>38.</strong> N.T.Tosheva. A.Sh.Saidova,A.L.Olimova. Boshlang&lsquo;ich ta&rsquo;limda shaxsga yo&lsquo;naltirilgan ta&rsquo;lim bilish faoliyatini rivovlantirish omili sifatida. Pedagogik ta&rsquo;lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an&rsquo;anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel&nbsp; -Buxoro, 2022. &ndash; B. 1020- 1024&nbsp;</p> <p><strong>39.</strong> N.T.Tosheva. N.Z.Qodirova, S.Q.To&lsquo;xtayeva. Noan&rsquo;anaviy dars &ndash; interfaol usullar qo&lsquo;llash uchun muhim jarayon sifatida. Pedagogik ta&rsquo;lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an&rsquo;anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel&nbsp; -Buxoro, 2022. &ndash; B. 1024- 1027&nbsp;</p> <p><strong>40</strong>. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Maktabgacha ta&rsquo;lim tizimida pedagogik texnologiyalarning o&lsquo;ziga xos xususiyatlari. Pedagogik ta&rsquo;lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an&rsquo;anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel&nbsp; -Buxoro, 2022. &ndash; B. 1029- 1034&nbsp;</p> <p><strong>41. </strong>N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Maktabgacha ta&rsquo;lim sifatini oshirishda pedagogik ta&rsquo;sir uslublari. Pedagogik ta&rsquo;lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an&rsquo;anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel&nbsp; -Buxoro, 2022. &ndash; B. 1034- 1038&nbsp;</p> <p><strong>42.</strong> N.T.Tosheva. Sh.Murodova,Z.E.Hamdamova. &nbsp;Boshlang&lsquo;ich sinf o&lsquo;quvchilarining maktab ta&rsquo;limiga tayyorlashning pedagogik-psixologik imkoniyatlari. Pedagogik ta&rsquo;lim: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi an&rsquo;anaviy ilmiy-amaliy anjuman materiallari 6- aprel&nbsp; -Buxoro, 2022. &ndash; B. 1015- 1020</p> <p><strong>43. </strong>N.T.Tosheva,Sh.Murodova, Z.E.Hamdamova. Boshlang&lsquo;ich sinf o&lsquo;quvchilarining bilish faoliyatini rivojlanishida o &lsquo;quv vaziyatlarining pedagogik ahamiyati. &ldquo;Boshlang&lsquo;ich va maktabgacha ta&rsquo;lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar &rdquo; Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. &ndash; B. 48- 50</p> <p><strong>44. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong>M.Sh Mustafoyeva. Ta&rsquo;limda o&lsquo;quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini rivojlantirishning didaktik &ndash; psixologik xususiyatlari. Boshlang&lsquo;ich va maktabgacha ta&rsquo;lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar &rdquo; Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. &ndash; B. 157- 159</p> <p><strong>45. </strong>N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova. Bolalar o&lsquo;yinida tarbiyachining rahbarlik qilishi. Boshlang&lsquo;ich va maktabgacha ta&rsquo;lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar &rdquo; Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. &ndash; B. 501- 503</p> <p><strong>46.</strong> &nbsp;N.T.Tosheva, L.A.Olimova. Maktabgacha ta&rsquo;lim yoshidagi bolalar o&lsquo;yinining o&lsquo;ziga xos ijtimoiy &ndash;pedagogik xususiyatlari. Boshlang&lsquo;ich va maktabgacha ta&rsquo;lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar &rdquo; Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. &ndash; B. 501- 503</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>4</strong><strong>7. </strong>N.T.Tosheva. Z.E.Hamdamova. Nutqi to&lsquo;liq rivojlanmagan bolalar nutq faoliyatining o&lsquo;ziga xos xususiyatlari. Zamonaviy fan, ta&rsquo;lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari ilmiy-amaliy onlayn konferensiya. <span style="background-color:white"><span style="color:black">2022.06.16.&nbsp; 76-80.</span></span></p> <p><strong>48.</strong> N.T.Tosheva, Sh.Murodova. Boshlang&lsquo;ich sinf o&lsquo;quvchilarining bilish faoliyatini rivojlanishida o&lsquo;quv vaziyatlarining pedagogik ahamiyati. &ldquo;Boshlang&lsquo;ich va maktabgacha ta&rsquo;lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va zalqaro tajribalar &rdquo; Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 13-14 may -Buxoro, 2022. &ndash; B. 48- 50</p> <p><strong><span style="background-color:white"><span style="color:black">49</span></span></strong><strong><span style="background-color:white"><span style="color:black">. </span></span></strong><span style="background-color:white"><span style="color:black">N.T.Tosheva, </span></span>&nbsp;G.T.Boymurodova. B<a href="#_bookmark22" style="color:blue; text-decoration:underline">o&lsquo;lajak&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; maktabgacha&nbsp; ta&rsquo;limda pedagog-tarbiyachilarining</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#_bookmark22" style="color:blue; text-decoration:underline">kasbiy-shaxsiy sifatlarini shakllantirish</a>. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 39- 42</p> <p><strong>5</strong><strong>0. </strong>N.T.Toseva, M.M.Islomova.<strong> </strong><a href="#_bookmark37" style="color:blue; text-decoration:underline">Mаktаbgаchа tа&rsquo;lim muаssаsаlаri tаrbiyachilаri fаоliyat</a> <a href="#_bookmark37" style="color:blue; text-decoration:underline">sаmаrаdоrligini оshirishdа tizimli yondаshuv tаmоyillаri</a>. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 57- 63</p> <p><strong>51</strong><span style="color:#c0504d">. </span>N.T.Tosheva, N.Sh .O&lsquo;ktamova. Kichik yoshgagi bolalar nutqini rivojlantirish metodikasi. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 66- 69</p> <p><strong>5</strong><strong>2. </strong>N.T.Tosheva, N.I.Bo&lsquo;ronova. <a href="#_bookmark210" style="color:blue; text-decoration:underline">Maktabgacha ta&rsquo;lim yoshidagi bolalarda nutqning buzilishi va</a> <a href="#_bookmark210" style="color:blue; text-decoration:underline">olib boriladigan korreksion ishlar. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 279- 284</a></p> <p><strong><a href="#_bookmark210" style="color:blue; text-decoration:underline">53. N.T.Tosheva, D.T.Bozorova. Milliy urf-оdаt an&rsquo;analarining maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasidagi ahamiyati. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 287- 291</a></strong></p> <p><a href="#_bookmark210" style="color:blue; text-decoration:underline">&nbsp;</a><strong>54.</strong> N.T.Tosheva, S. K. Оdilоvа.&nbsp; <a href="#_bookmark218" style="color:blue; text-decoration:underline">Steаm texnоlоgiyаsi аsоsidа mаktаbgаchа yоshdаgi bоlаlаrni</a> <a href="#_bookmark218" style="color:blue; text-decoration:underline">bоshlаng&lsquo;ich tа&rsquo;limgа tаyyоrlаsh </a>&ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 291- 295</p> <p><strong>55. </strong>N.T.Tosheva, D.T.Bozorova. <a href="#_bookmark371" style="color:blue; text-decoration:underline">Mаshg&lsquo;ulоtlаridа intеrfаоl mеtоdlаrdаn fоydаlаnish</a>. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 499 - 503</p> <p><strong>5</strong><strong>6.</strong> N.T.Tosheva<strong>. </strong><a href="#_bookmark385" style="color:blue; text-decoration:underline">Mаktаbgаchа tа&rsquo;limni rivоjlаntirishdа interаktiv metоdlаrdаn</a> <a href="#_bookmark385" style="color:blue; text-decoration:underline">fоydаlаnishning аhаmiyаti</a>. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 515- 520</p> <p><strong>57</strong>. N.T.Tosheva, N.Z.Qodirova<strong>.</strong><a href="#_bookmark502" style="color:blue; text-decoration:underline">Mаktаbgаchа yoshdаgi bolаlаrni boshlаng&lsquo;ich tа&rsquo;limgа</a> <a href="#_bookmark502" style="color:blue; text-decoration:underline">tаyyorlаshdа xаlqаro tа&rsquo;lim dаsturlаridаn&nbsp; &nbsp;foydаlаnish</a>. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 674- 679</p> <p><strong>5</strong><strong>8. </strong>N.T.Tosheva,<strong> </strong>M.M.Islomova. <a href="#_bookmark516" style="color:blue; text-decoration:underline">Maktabgacha ta`lim va tarbiyaning xorij davlatlaridagi ilg&lsquo;or</a> <a href="#_bookmark516" style="color:blue; text-decoration:underline">tajribalari. &ldquo;Yangi O&lsquo;zbekiston &ndash;tarqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta&rsquo;lim tizimining innovatsion rivojlnish istiqbollari &rdquo; mavzusidagi pespublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 17 noyabr. Buxoro -2023. &ndash; B. 695-698</a></p>

<p>Kafedra v.b professori</p>

<ol> <li><span style="color:black">Программа специальных воздействий по развитию мышления у детей&nbsp; 6-7 лет. Методические рекомендации для педагогов. Бухара- 2020</span></li> <li><span style="color:black">МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР КАК СРЕДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ Мактабгача ва бошлангич таълимнинг долзарб масалалари: муаммо, ечимлар ва ривожланиш истикболлари.Халкаро илмий-амалий анжуман.11-июнь 2020 йил. Фаргона &ndash; 2020</span></li> <li><span style="color:black">СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА Мактабгача ва бошлангич таълимнинг долзарб масалалари: муаммо, ечимлар ва ривожланиш истикболлари.Халкаро илмий-амалий анжуман.11-июнь 2020 йил. Фаргона &ndash; 2020</span></li> <li><span style="color:black">PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR CREATIVE ACTIVITY ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal January 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492</span></li> <li>ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 <strong>ǀ </strong>ISSUE 7 <strong>ǀ </strong>2021 ISSN: 2181-1601</li> <li>ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ &laquo;ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ&raquo; SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 <strong>ǀ </strong>ISSUE 7 <strong>ǀ </strong>2021 ISSN: 2181-1601</li> <li><span style="color:black">Развитие творческих способностей у детей с синдромом Даун Raqamli iqtisodiyot davrida maktabgacha ta`lim: o`zgarishlar, ustivor yo`nalishlar, yutuqlar va rejalar&rdquo; mavzusida Xalqaro ilmiy onlayin konferensiya.15 oktabr 2021 yil</span></li> <li><span style="color:black"><span style="background-color:white">ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА</span><strong> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ </strong>&nbsp;<strong><em>II </em></strong><strong><em>Всероссийской</em></strong>&nbsp; <strong><em>научно-практической конференции</em> </strong><strong><em>7 декабря 2022 года. г. Уфа.</em></strong></span></li> <li><span style="color:black"><span style="color:#010101">ВЗАИМОСВЯЗЬ ИГРУШКИ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ</span><strong> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ </strong>&nbsp;<strong><em>II </em></strong><strong><em>Всероссийской</em></strong>&nbsp; <strong><em>научно-практической конференции</em> </strong><strong><em>7 декабря 2022 года. г. Уфа.</em></strong></span></li> </ol>

<p>o&#39;qituvchi</p>

<p>Ilmiy ishlar ro&lsquo;yxati<br /> 1. Kosimova M.A. Pedagogik mahorat O&lsquo;quv qo&lsquo;llanma. O&rsquo;zbekiston Respublikasi Oliy ta&rsquo;lim, fan va inovatsiyalar vazirligining &ldquo;438&rdquo; sonly buyrug&rsquo;iga&nbsp;&nbsp;asosan O&rsquo;quv qo&rsquo;llanma 2023.09.29.<br /> 2. Kosimova M.A. Maktabgacha ta&rsquo;limda jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o&rsquo;tkazishda labaratoriya xonalarini tashkil etish. &ldquo;Pedagogik&nbsp;&nbsp;akmeologiya&rdquo; respublika jurnal 2022.12.20. 74-77 bet<br /> 3. Kosimova M.A. The essence and Characteristics of Game in Children&rsquo;s Activity in Preschool Educational Organization &ldquo;American Journal of Science and Learning for Development&rdquo; xalqaro maqola 2022.12.19. 123-125 bet<br /> 4. Kosimova M.A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Boshlang&rsquo;ich&nbsp;&nbsp;ta&rsquo;im jarayonida hamkorlikda o&rsquo;qitish ta&rsquo;lim texnologiyasidan foydalanish &ldquo;Results of National Scientific research International Journal&rdquo; 2023.09.20. 36-42 bet<br /> 5. Kosimova M.A. Zamonaviy ta&rsquo;lim jarayonida hamkorlik muhitini yaratishga yo&rsquo;naltirilgan pedagogik imkoniyatlari &ldquo;Iqro jurnali&rdquo; 2023.09.29. 128-135 bet</p> <p><br /> &nbsp;</p>

<p>O&#39;qituvchi</p>